A+ A A-

Psycholog nie taki straszny

 

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy w Jaworze w ramach współpracy z FIO otrzymało mikrodotację w ramach inicjatywy „OdDOLNY ŚLĄSK” 2016 -  Wsparcie Grup Samopomocowych na realizację projektu pn. „MY i PSYCHOLOG – RAZEM BĘDZIE SKUTECZNIEJ”.

Dotacja to uzupełnienie działań z wiązanych z realizacją zadania powierzonego przez gminę Jawor w zakresie profilaktyki uzależnień i prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób zaburzeniami psychicznymi powierzonego przez Powiat Jaworski. W związku z tym zaprasza wszystkich chętnych i potrzebujących pomocy do swojej siedziby w Jaworze przy ulicy Plac Zamkowy 1.

Działania projektowe służą krzewieniu i popularyzacji zdrowego stylu życia bez konieczności sięgania po środki zmieniające świadomość oraz uczenia się życia w sposób trzeźwy. Głównym celem projektu jest wzajemne wspieranie się w utrzymywaniu trzeźwości, radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego, radzenie sobie z emocjami i zachowaniami  wynikającymi z faktu życia w rodzinie alkoholowej. Te działania wspierające to grupa wsparcia na której członkowie spotykają się raz lub w miarę potrzeb  dwa razy w tygodniu. Do tej pory członkowie grupy sami sobie pomagali w radzeniu sobie z trudnościami dzieląc się głównie doświadczeniami z dnia codziennego. Te działania nie zawsze przynosiły oczekiwane przez rezultaty. Potrzeba jednak fachowej pomocy w radzeniu sobie z problemami oraz wiedzy i umiejętności niezbędnych  w codziennym życiu z uzależnieniem i współuzależnieniem w rodzinie.  Członkowie grupy chcą nauczyć się prawidłowej komunikacji w rodzinie – język „ja”, umiejętne wyrażanie potrzeb i próśb, podziału obowiązków w rodzinie, nauczyć się być kompetentnym rodzicem,  stawiać wymagania i granice własnym dzieciom, przepracować poczucia winy i wstydu w rodzinie, nauczyć  się radzenia sobie z trudnymi emocjami – złość, gniew, strach, nauczyć się nawiązywania  prawidłowych  relacji z bliskimi, umiejętnego rozwiązywania konfliktów, motywowania  uzależnionych bliskich do podejmowania leczenia, wyznaczać osiągalne i realne cele dla siebie i rodziny. Fachowa pomoc pozwoli poszerzyć wiedzę i umiejętności poszczególnych członków i ich rodzin z problemem uzależnienia w rodzinie. Uczestniczenie i wykonywanie zadań podczas zajęć będzie miało wpływ na podejmowanie  właściwych dla nas rozwiązań, poprawę odbioru rzeczywistości, zmianę myślenia  oraz polepszenie standardu życia członków grupy oraz ich rodzin np. podjęcie terapii przez osoby uzależnione, współuzależnione, utrzymywanie trzeźwości,  radzenie sobie z trudnościami dnia codziennego, branie odpowiedzialności dorosłych za wychowywanie dzieci, podjęcie działań w kierunku polepszenia jakości życia np. podjęcie pracy zawodowej lub zadbanie o zdrowie np. wizyty u specjalistów. Fachowa pomoc pomoże lepiej i efektywniej wspierać członków grupy oraz ich rodziny.

Terapia indywidualna: 18 i 25 czerwca; 9 i 16 lipca (po 6 godz.); Terapia grupowa: 18, 25 czerwca oraz 9 i 16 lipca (po 2 godz.). Ponadto AZYL zaprasza na specjalne warsztaty i zajęcia dla rodzin i członków rodzin 23 lipca (2 godz.)

blue green orange red

Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Copyright by AZYL Jawor 2012-2016. All rights reserved.