A+ A A-

Tydzień dla Białej Wstążki

28 listopada br. rozpoczyna się I edycja Ogólnopolskiej Kampanii „Biała Wstążka” w Jaworze pod patronatem Burmistrza Miasta Jawora. Przez cały tydzień w wielu instytucjach na terenie miasta będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami w zakresie przeciwdziałania przemocy. Ze swoją ofertą do jaworzan wyszli: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Rodzinna, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda Powiatowa Policji, a także Sąd Rejonowy w Jaworze.

Aż do 2 grudnia w poszczególnych jednostkach będzie można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, spotkać się z pracownikami socjalnymi, specjalistami pracy z rodziną i uzależnień, psychologiem, kuratorem zawodowym oraz kierownikiem dzielnicowych. W kalendarium wydarzeń znalazły się także warsztaty dla rodziców oraz szkolenie dla osób, które zawodowo działają w obszarze przeciwdziałania przemocy. Cykl zajęć tematycznych zapowiedziały jaworskie szkoły. Będą to nie tylko godziny wychowawcze, okazjonalne gazetki szkolne, ale także happeningi, do których włączeni zostaną mieszkańcy. Organizatorami akcji są Gmina Jawora oraz Interdyscyplinarny Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Partnerami programu są: Szkoła Podstawowa Nr 5, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Przychodnia Rejonowa w Jaworze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda Powiatowa Policji, Sad Rejonowy w Jaworze, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienie Pomocy Osobom Uzależnionym i Współuzależnionych oraz Ofiarom Przemocy „Azyl”.

Jak to się zaczęło ?
Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 r., kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ – jak tłumaczył – to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 r., kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W ciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Po co nosić białą wstążkę?
Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

blue green orange red

Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Copyright by AZYL Jawor 2012-2016. All rights reserved.