A+ A A-

AA i alkoholizm

Tradycja Szósta: Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.

"Współpraca ale nie łączenie się"

    Anonimowi Alkoholicy są ogólnoświatową wspólnotą alkoholików, którzy pomagają sobie wzajemnie zachować trzeźwość i którzy oferują bezpłatne dzielenie się swoim doświadczeniem powrotu do zdrowia z innymi, którzy mogą mieć problem z piciem. Uczestnicy AA wyróżniają się swoim przyjęciem propozycji programu Dwunastu Kroków pomyślanego dla osobistego powrotu do zdrowia z alkoholizmu.
    Wspólnota funkcjonuje poprzez ponad 100000 lokalnych grup w 150 krajach. Ocenia się, że wspólnota liczy ponad 3000000 uczestników, AA uznaje jednak, że jego program nie jest zawsze skuteczny dla wszystkich alkoholików i niektórzy mogą wymagać profesjonalnego doradztwa lub terapii.  AA zainteresowane jest jedynie osobistym powrotem do zdrowia i trwałą trzeźwością indywidualnych alkoholików, którzy zwracają się do wspólnoty o pomoc. AA nie angażuje się na polu badań naukowych alkoholizmu, leczenia medycznego lub psychiatrycznego, edukacji lub propagandy w jakiejkolwiek formie, chociaż jego członkowie mogą uczestniczyć w takiej działalności jako jednostki. AA przyjęło politykę "współpracy a nie łączenia się" z innymi organizacjami zajmującymi się leczeniem alkoholizmu.
    Tradycyjnie, Anonimowi Alkoholicy nie przyjmują wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych ani się o nie starają, a członkowie zachowują osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu czy telewizji.

AA i inne organizacje

AA nie łączy się z żadną inną organizacją czy instytucją. Nasze Tradycje zachęcają do "współpracy a nie łączenia się".

fragment z broszury "Grupa AA" wydanej przez BSK AA

Poprawiono: czwartek, 19, styczeń 2012 09:36

Odsłony: 3936

Mityngi

Celem wszystkich mityngów AA, jak stwierdza Preambuła, jest "dzielenie się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu". W tym celu grupy AA mają zarówno mityngi otwarte jak i mityngi zamknięte.

Zamknięte mityngi są tylko dla członków AA lub dla tych, którzy mają problem z alkoholem i mają "pragnienie zaprzestania picia".
Otwarte mityngi są dostępne dla każdego zainteresowanego programem zdrowienia z alkoholizmu Anonimowych Alkoholików.

W obu typach mityngów prowadzący AA może poprosić, aby uczestnicy ograniczyli swoje wypowiedzi do spraw dotyczących zdrowienia z alkoholizmu. Otwarte czy zamknięte mityngi grup AA są prowadzone przez uczestników AA, którzy decydują o przebiegu swoich mityngów.

Ogólnopolski wykaz mityngów AA znajduje się tutaj..

Poprawiono: czwartek, 19, styczeń 2012 09:37

Odsłony: 3982

Kim jesteśmy?

   Anonimowi Alkoholicy są ogólnoświatową wspólnotą alkoholików, którzy pomagają sobie wzajemnie zachować trzeźwość i którzy oferują bezpłatne dzielenie się swoim doświadczeniem powrotu do zdrowia z innymi, którzy mogą mieć problem z piciem. Uczestnicy AA wyróżniają się swoim przyjęciem propozycji programu Dwunastu Kroków pomyślanego dla osobistego powrotu do zdrowia z alkoholizmu.
    Wspólnota funkcjonuje poprzez ponad 100000 lokalnych grup w 150 krajach. Ocenia się, że wspólnota liczy ponad 3000000 uczestników, AA uznaje jednak, że jego program nie jest zawsze skuteczny dla wszystkich alkoholików i niektórzy mogą wymagać profesjonalnego doradztwa lub terapii.  AA zainteresowane jest jedynie osobistym powrotem do zdrowia i trwałą trzeźwością indywidualnych alkoholików, którzy zwracają się do wspólnoty o pomoc. AA nie angażuje się na polu badań naukowych alkoholizmu, leczenia medycznego lub psychiatrycznego, edukacji lub propagandy w jakiejkolwiek formie, chociaż jego członkowie mogą uczestniczyć w takiej działalności jako jednostki. AA przyjęło politykę "współpracy a nie łączenia się" z innymi organizacjami zajmującymi się leczeniem alkoholizmu.
    Tradycyjnie, Anonimowi Alkoholicy nie przyjmują wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych ani się o nie starają, a członkowie zachowują osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu czy telewizji.

AA i inne organizacje

AA nie łączy się z żadną inną organizacją czy instytucją. Nasze Tradycje zachęcają do "współpracy a nie łączenia się".

fragment z broszury "Grupa AA" wydanej przez BSK AA

Poprawiono: czwartek, 19, styczeń 2012 09:37

Odsłony: 3868

Historia AA w Polsce

"W roku 1935 spotkało się w Akron, Ohio (USA) dwóch mężczyzn. Obydwaj byli wówczas uznani za alkoholików w beznadziejnym stanie, co w oczach wszystkich ich znajomych było rzeczą kompromitującą. Jeden był człowiekiem interesu, dawniej dobrze znanym na giełdzie nowojorskiej, drugi znanym chirurgiem; obaj zdążyli już się zapić prawie na śmierć. Obaj próbowali różnych "kuracji" i kilkakrotnie przebywali w szpitalach. Wydawało się rzeczą pewną, także dla nich samych, że nie ma już ratunku. Przypadkiem poznając się stwierdzili zadziwiający fakt: gdy jeden z nich usiłuje pomagać drugiemu, efektem jest trzeźwość. Powiadomili o tym fakcie trzeciego alkoholika, prawnika, przykutego do łóżka szpitalnego; on też postanowił spróbować. Wszyscy trzej, żyjąc swoim życiem, próbowali pomagać innym alkoholikom. Nawet jeśli ludzie, którym ofiarowali pomoc, nie chcieli jej przyjąć, pomagający czuli, że im samym wysiłek ten się opłaca, ponieważ w każdym przypadku  ten, kto chciał pomagać, zachowywał trzeźwość, nawet jeśli jego "pacjent" pił dalej.
Kontynuując to zajęcie dla własnego dobra, nie znana z nazwisk, garstka niepijących alkoholików uświadomiła sobie nagle w 1937 roku, że dwudziestu z nich zachowuje trzeźwość! Trudno dziwić się temu, że sądzili, iż stał się cud. Ustalili, że powinni spisać swoje przeżycia, aby ich doświadczenia można było szerzej popularyzować. Ale, jak zresztą możecie sobie wyobrazić, mieli wielkie trudności z ustaleniem, co się właściwie stało. Gdy wreszcie w roku 1939 doszli do takiej wersji wydarzeń, że wszyscy mogli się podpisać pod publikacją...1", zostały one zawarte w książce "Anonimowi Alkoholicy". Tak powstał ruch Anonimowych Alkoholików. Rozwijał się on szybko i... "ten fantastyczny rozwój niósł ze sobą bardzo dolegliwe bóle wzrostu. Dowiedziono co prawda, że alkoholicy mogą zdrowieć, ale żadną miarą nie było pewne, czy tak wielka liczba, nadal nieobliczalnych ludzi będzie potrafiła harmonijnie współżyć i współpracować z dobrymi rezultatami. Wszędzie wyłaniały się... problemy członkostwa, pieniędzy, stosunków międzyludzkich, oddziaływania na zewnątrz, kierowania grupami i klubami, a także dziesiątki innych kłopotów. Właśnie z tego kłębowiska burzliwych doświadczeń wyłoniło się Dwanaście Tradycji AA, po raz pierwszy ogłoszonych w 1946 a następnie zatwierdzonych w 1950 roku na Pierwszej Międzynarodowej Konwencji AA w Cleveland..."2 
     Do dziś Wspólnota rozrosła się i dotarła do 153 krajów Świata. Do Polski informacje o AA były przemycane już od 1957 roku, jednak pierwsza grupa działająca wg 12 Tradycji powstała w 1974 roku w Poznaniu. Z biegiem lat powstają inne grupy AA już i poza Poznaniem w innych miastach w całej Polsce. Obecnie w Polsce istnieje około 1800 3 grup.
     Pierwszy ogólnokrajowy Zjazd AA z udziałem przedstawicieli 34 grup AA odbył się w październiku 1984 roku w Poznaniu, następny w Zawierciu w 1986 roku (140 grup AA). Trzeci Zjazd AA przemianowany na Kongres we Wrocławiu w 1988 roku (238 grup AA). Potem kongresy odbywały się w 1991 roku w Gdańsku, 1994 roku w Krakowie i ostatni 1996 roku w Warszawie. Aby jednak grupy AA mogły korzystać z tłumaczonej literatury i innej pomocy.
     W 1982 roku powstała Tymczasowa Służba Anonimowych Alkoholików, a następnie Biuro Usług Ogólnych w Poznaniu. W 1993 roku zostaje przeniesione do Konina i funkcjonuje, aż do powołania w 1995 roku w Warszawie fundacji pod nazwą "Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce" obsługującej wszystkie Grupy AA w Polsce.
     Obecne ukazujące się pismo "Zdrój" narodziło się w 1986 roku w wyniku połączenia wcześniej ukazujących się dwóch pism "Ruch Anonimowych Alkoholików" (1985) i biuletynu AA "Zdrój" (1986).
________________________________________
1  fragment z książki "Życie w trzeźwości" str. 125
2  fragment z książki "Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji" s. 19
3  dane z 2002 roku

Poprawiono: piątek, 20, styczeń 2012 08:13

Odsłony: 4925

12 tradycji

1.    Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików.

2.   Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.

3.   Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.

4.   Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.

5.   Każda grupa ma jeden główny cel, nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.

6.   Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.

7.  Każda grupa  AA powinna  być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.

8.  Działalność we wspólnocie AA powinna na zawsze pozostać honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.

9.  Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.

10.  Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.

11.  Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu, musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.

12.  Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszch Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

Poprawiono: czwartek, 19, styczeń 2012 09:36

Odsłony: 3466

Więcej artykułów…

  1. 12 kroków

blue green orange red

Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Copyright by AZYL Jawor 2012-2016. All rights reserved.