A+ A A-

AA i alkoholizm

Tradycja Szósta: Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.

"Współpraca ale nie łączenie się"

    Anonimowi Alkoholicy są ogólnoświatową wspólnotą alkoholików, którzy pomagają sobie wzajemnie zachować trzeźwość i którzy oferują bezpłatne dzielenie się swoim doświadczeniem powrotu do zdrowia z innymi, którzy mogą mieć problem z piciem. Uczestnicy AA wyróżniają się swoim przyjęciem propozycji programu Dwunastu Kroków pomyślanego dla osobistego powrotu do zdrowia z alkoholizmu.
    Wspólnota funkcjonuje poprzez ponad 100000 lokalnych grup w 150 krajach. Ocenia się, że wspólnota liczy ponad 3000000 uczestników, AA uznaje jednak, że jego program nie jest zawsze skuteczny dla wszystkich alkoholików i niektórzy mogą wymagać profesjonalnego doradztwa lub terapii.  AA zainteresowane jest jedynie osobistym powrotem do zdrowia i trwałą trzeźwością indywidualnych alkoholików, którzy zwracają się do wspólnoty o pomoc. AA nie angażuje się na polu badań naukowych alkoholizmu, leczenia medycznego lub psychiatrycznego, edukacji lub propagandy w jakiejkolwiek formie, chociaż jego członkowie mogą uczestniczyć w takiej działalności jako jednostki. AA przyjęło politykę "współpracy a nie łączenia się" z innymi organizacjami zajmującymi się leczeniem alkoholizmu.
    Tradycyjnie, Anonimowi Alkoholicy nie przyjmują wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych ani się o nie starają, a członkowie zachowują osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu czy telewizji.

AA i inne organizacje

AA nie łączy się z żadną inną organizacją czy instytucją. Nasze Tradycje zachęcają do "współpracy a nie łączenia się".

fragment z broszury "Grupa AA" wydanej przez BSK AA

blue green orange red

Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Copyright by AZYL Jawor 2012-2016. All rights reserved.