A+ A A-

Kim jesteśmy?

   Anonimowi Alkoholicy są ogólnoświatową wspólnotą alkoholików, którzy pomagają sobie wzajemnie zachować trzeźwość i którzy oferują bezpłatne dzielenie się swoim doświadczeniem powrotu do zdrowia z innymi, którzy mogą mieć problem z piciem. Uczestnicy AA wyróżniają się swoim przyjęciem propozycji programu Dwunastu Kroków pomyślanego dla osobistego powrotu do zdrowia z alkoholizmu.
    Wspólnota funkcjonuje poprzez ponad 100000 lokalnych grup w 150 krajach. Ocenia się, że wspólnota liczy ponad 3000000 uczestników, AA uznaje jednak, że jego program nie jest zawsze skuteczny dla wszystkich alkoholików i niektórzy mogą wymagać profesjonalnego doradztwa lub terapii.  AA zainteresowane jest jedynie osobistym powrotem do zdrowia i trwałą trzeźwością indywidualnych alkoholików, którzy zwracają się do wspólnoty o pomoc. AA nie angażuje się na polu badań naukowych alkoholizmu, leczenia medycznego lub psychiatrycznego, edukacji lub propagandy w jakiejkolwiek formie, chociaż jego członkowie mogą uczestniczyć w takiej działalności jako jednostki. AA przyjęło politykę "współpracy a nie łączenia się" z innymi organizacjami zajmującymi się leczeniem alkoholizmu.
    Tradycyjnie, Anonimowi Alkoholicy nie przyjmują wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych ani się o nie starają, a członkowie zachowują osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu czy telewizji.

AA i inne organizacje

AA nie łączy się z żadną inną organizacją czy instytucją. Nasze Tradycje zachęcają do "współpracy a nie łączenia się".

fragment z broszury "Grupa AA" wydanej przez BSK AA

blue green orange red

Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Copyright by AZYL Jawor 2012-2016. All rights reserved.